پرداخت دلخواه و متفرقه

پرداخت های متفرقه

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .